Tøyengata 47 – Refundamentering

Tre boligblokker skal refundamenteres!

Kontraktssum: 40,7 mill. eks. mva
Tidsrom: 01.12.17 – 01.04.19
Entreprise: Totalentreprise
Oppdragsgiver: Boligbygg Oslo KF

 

Refundamentering av tre boligblokker for Oslo kommune ved Boligbygg KF. Bygningsmassen består av totalt 74 leiligheter fordelt over 12 oppganger som skal være bebodd i hele anleggsperioden. Det gir et ekstra fokus på sikkerhet mot 3. person.

 • Blokkene skal refundamenteres til fjell med RD-peler både innvendig og utvendig.
 • Bygningslastene blir ført ned til pelene ved hjelp av tverrgående betongdragere som skal støpes under/gjennom eksisterende fundamenter.
 • Samtlige fundamenter, kjellervegger og kjellergulv skal isoleres.
 • Alle bunnledninger skal oppgraderes og overvann skal skilles fra spillvann.
 • Det skal etableres ny drenering rundt alle bygg og nytt overvannssystem med lokal fordrøyning på tomten.
 • Innvendige flater skal pusses og males.
 • 5 leilighetsrom skal reetableres i kjellerne med trapper.
 • Alle kjellerhimlinger skal isoleres og gipses med to-lags brannfuget gips.
 • Omfattende oppheng av eksisterende teglvegger i kjeller for å fordele laster ut i yttervegger og midtbærevegg.
 • Total bygningsmasse er på ca. 2000kvm.
 • Uteområdet vil bli oppgradert etter planer fra landskapsarkitekt for å bedre bomiljøet i bygården.