HAB Construction gjør endringer i styret og daglig ledelse.

HAB Construction har hatt en flott utvikling de siste arene og driver i dag flere store viktige prosjekter. Virksomheten er i sterk vekst og i 2019 var omsetningen pa 722 mill.

Særlig har HAB utviklet en stor kompetanse innen større general- og totalentrepriser med omfattende og vanskelige grunn- og betongarbeider. Grunder og daglig leder Jan Harangen har signalisert at han ønsker avlastning, og det har over tid blitt arbeidet med endringer bade i styret og daglig ledelse.

Jon Karlsen (tidligere administrerende direktør i Glava AS) er ansatt som styreleder og Øyvind Moen (CEO Frigaard Gruppen – tidligere Veidekke) gar inn i styret. Det nye styret bestar derved av: Jon Karlsen (styreleder), Bjørnar Neset, Øyvind Moen, Andre V. Luis og Jan Harangen.

Christian Tanum (33) er ansatt som administrerende direktør i HAB AS. Christian er Siv. Ing. fra NTNU og kommer fra stillingen som Prosjektdirektør i NRC. Christian har begynt i HAB, hatt en overlappingsperiode sammen med Jan og tar over som administrerende direktør fra 1. juni 2020.

Jan vil etter dette fortsette som styremedlem i HAB AS.