Forretningsområdet Samferdsel

Forretningsområdet Samferdsel har ansvaret for arbeider innen;
Bane – Spor – Overbygning – Massehåndtering – Veibygging – Grunnarbeider – Trafikkregulering

Leder av forretningsområde er Geir Lundberg