Bygging av parsell Oslo S – Bispegata på Follobanen for nytt dobbeltspor mellom Oslo S og Ski

Forretningsområdet Samferdsel har ansvaret for arbeider innen:

  • Bane
  • Spor
  • Overbygning
  • Massehåndtering
  • Veibygging
  • Grunnarbeider
  • Trafikkregulering