Tjenester

Anlegg - Betong - Bygg

Med god ledelse, dyktige og mobile ansatte og en moderne maskinpark vil HAB Construction AS være et godt valg ved anleggsarbeider.

Vi utfører:

 • Prosjektering av anleggsoppdrag
 • Handtering av forurenset masser
 • Opparbeidelse av industri tomter
 • Veibygging
 • VA arbeider
 • Masseforflytting
 • Sprengning
 • Fjellrensk
 • Mudring

HAB Construction er en totalleverandør med høy fagkompetanse innen betongarbeider, som utfører komplekse og enklere betongoppdrag. Etter gjennomføring av flere typer prosjekter har vi styrke i stor fleksiblitet og motiverte medarbeidere. Vi er derfor godt rustet for nye utfordringer.

Vi utfører:

 • Totalentrepriser innen betong/grunnarbeid
 • Prosjektering av betongoppdrag
 • Betongarbeider i alle størrelser
 • Bruer
 • Kaier
 • Bygg
 • Rehablitering

HAB Construction kan utføre bygningsarbeider i alle varianter, fra barnehager til industribygg.

Vi utfører:

 • Prosjektering av byggeoppdrag
 • Handtering av forurenset masser
 • Opparbeidelse av industri tomter
 • Bygging av barnehager
 • Bygging av industribygg
 • Bygging av boliger

 

Riveavdelinegn i HAB Construction AS er skilt ut som eget selskap. Det nye selskapet heter Norsk Sanerings Service AS. Selskapet har som mål å ta rivingsoppdrag i alle størrelser. Norsk Sanerings Service har ressurser med lang erfaring og godt kontaktnett når det skal rives.