Rehabilitering av Alnsjøen vannbehandlingsanlegg

En naturperle "midt" i Oslo

Kontraktssum: 10 mill. ekskl. mva
Tidsrom: 01.08.2014 – 31.05.2015
Entreprise:
Oppdragsgiver: Oslo kommune, Vann-og avløpsetaten

 

HAB har utført et prosjekt ved Alnsjøen som ligger i Lillomarka. Alnsjøen er en del av drikkevannsreserven til Oslo Kommune.

Entreprisen på Alnsjøen vannverk besto av rehabilitering av eksisterende bygg på damkrone samt stålarbeider og koordinering av arbeider med ny inntaksluke. Det gamle klorhuset ble revet og et nytt i bygg i betong ble oppført. Klorhuset huser et nytt renseanlegg som bruker hypokloritt som siste hygieniske barriere før vannet fra Alnsjøen slippes på drikkevannsledningen. Det er lagt nye Ø500 vannledninger inn i bygget og det prosesstekniske ble koordinert av HAB som hovedentreprenør. Elektroteknisk entreprise på signal og strøm ble også koordinert av hovedleverandør.

HAB måtte utvise stor forsiktighet, da det går en bekk kun få meter fra der arbeidene pågikk. I bekken er det påvist en bestand av edelkreps, som er oppført på den norske rødlisten over truede arter.

Anleggsplassen ligger i naturskjønne omgivelser, og det er blitt observert både mink og flaggermus i nærområdet.

Det som først så ut som «sjøormen i Alnsjøen» var bare en søt liten mink som poserte villig for fotografen.