Sykkelvei E6 Enebakkveien

Prosjektet er en del av sykkelrute E6 Enebakkveien. Parsell Ryenkrysset - Simensbråtveien. Prosjektet innebærer prosjektering og bygging.

Kontraktssum: 24 mill. ekskl. mva
Tidsrom: August 2020 – Mai 2021
Entreprise: Totalentreprise
Oppdragsgiver: Statens vegvesen

 

Prosjektet omfatter i grove trekk:

  • Sykkelvegen med fortau er 500 m lang med bredde 3 m + 2 m og har krysninger mot andre kommunale veger.
  • Sykkelvegen adskilles fra kjørebanen med en midtrabatt på 1,5 m.
  • I rabatten skal det etableres nytt overvannsystem med fordrøyningsmagasin samt nytt belysningsanlegg.
  • Ryen holdeplass skal fornyes med flytting av eksisterende lehus og bygging av ny støttemus i bakkant.
  • Traseen går igjennom et næringsområde og ligger nært inntil Ryen trafikknutepunkt.