Skullerud skinnelager

Sporveien flytter skinnelageret fra Holtet til Skullerud!

Kontraktssum: 12,3 mill. ekskl. mva
Tidsrom: Februar 2018 – Mai 2018
Entreprise: Utførelsesentreprise
Oppdragsgiver: Sporveien AS

 

Grunnet arbeidene på Holtet skal Sporveien flytte skinnelageret fra Holtet til Skullerud.

I den forbindelse skal HAB utføre arbeider som:

  • Grunnarbeider
  • VA, elektro
  • Betongarbeider
  • Fjellsikring
  • Veidekke

Det skal i tillegg bygges en pressebu på ca 100 m2, et slamdeponi og etablere skinner til en portalkran samt utføres forberedende arbeider for byggherreleveranser på et plasttelt og brakker.