Rehabilitering av Tofte Dammer

Prosjektet går ut på rehabilitering av 3 dammer i Toftevassdraget i Asker kommunne

Kontraktssum: 53,3 mill. ekskl. mva
Tidsrom: Oktober 2020 – Desember 2021
Entreprise: General-/hovedentreprise
Oppdragsgiver: Statkraft

 

Prosjektet skal utføres som en general-/hovedentreprise og går ut på å rehabilitere tre dammer som befinner seg i Toftevassdraget i Asker kommune (Hurumlandet)

Disse er;

  • Dam Langvann
  • Dam Røskestadvann
  • Engdammen

Dammene er opprinnelig bygget på slutten av 1800 tallet og er tidligere benyttet til prosess- og kjølevann til papirindustri.

Disse skal nå rehabiliteres fordi de ikke tilfredsstiller Damsikkerhetsforskriften, blant annet med tanke på stabilitet og tilstand på betongen. Prosjektet starter opp relativt umiddelbart og skal ferdigstilles i desember desember 2021.