Råbygg Radiumhospitalet

Råbygg nytt klinikk- og protonbygg Radiumhospitalet

Byggherren er Helse Sør-Øst RHF, og kontraktsummen er på ca. 260 MNOK!

Prosjektet starter opp i februar 2021 og skal være ferdigstilt sommeren 2022, noe som innebærer en heftig og hektisk produksjon.

Råbygget skal i hovedsak utføres som plasstøpte betongkonstruksjoner i form av bjelker, søyler, vegger og dekker. For fasader og tekniske rom på tak vil stål være bærende elementer. I tillegg skal det utføres enkelte bygningsmessige hjelpearbeider for elektro og VVS m.m.