Pumpestasjon PA6-E1 og E2 – Bygningsmessig, VVS og utomhus

Ny pumpestasjon ved Nitelva!

Kontraktssum: 39,0 mill. ekskl. mva
Tidsrom: 09.10.17 – 01.05.19
Entreprise: E1: Hovedentreprise. E2: Delt entreprise
Oppdragsgiver: Skedsmo og Nittedal kommuner

 

Hovedentreprise for bygging av ny pumpestasjon inkludert tilførsels- og pumpeledninger.

Arbeidene omfatter blant annet:

 • graving av grøfter og byggegroper
 • spuntarbeider
 • plasstøpt betong for pumpestasjon
 • fordrøyningstanker
 • støttemurer
 • bru

Entreprisen skal innrede stasjonen med:

 • trapper
 • leidere
 • gangbaner
 • traverskraner
 • VVS

Ledningsstrekkene inn og ut av stasjonen er sveisede PE-ledninger i dimensjoner opp til Ø1000.

Pumpestasjonen er nesten 16m høy og har et grunnareal på 150m2 hvorav 2 av 3 etasjer er under terreng. Pumpestasjonen, fordrøyningstankene og flere av ledningsstrekkene utføres innenfor spunt. Tilhørende fordrøyningstanker gir en tilleggsbuffer på rett i underkant av 1000m3 og skal ligge helt skjult i terrenget. Terrenget opparbeides som en park med pene støttemurer, kantstein, beplantning, plastret bekk og utkikkspunkt ut over Nitelva.