Pumpestasjon PA240

Sentral pumpestasjon for spillvann fra størstedelen av bebyggelse og næring fra Skedsmokorset

Kontraktssum: 36 mill. ekskl. mva
Tidsrom: Januar 2020 – Januar 2021
Entreprise: Generalentreprise
Oppdragsgiver: Lillestrøm kommune

 

PA240 er en sentral pumpestasjon for spillvann fra størstedelen av bebyggelse og næring fra Skedsmokorset. Pumpestasjonen ble besluttet å bygge ny pga. overløpsdrift og utslipp til Leira.

Prosjektet omfatter i grove trekk:

  • Grunnarbeider for ny pumpestasjon og fordrøyningsmagasin, grøfter og rørmagasin.
  • Legging av vann- og avløpsrør rundt ny og eksisterende pumpestasjon PA240 samt rørmagasin for fordrøyningsmagasin.
  • 1 km styrt boring med trekking av 1 stk ø355 mm pumpeledning og 1 stk ø63mm vannledning.
  • Bygging av ny pumpestasjon.
  • Rehabilitering og bygge om gammel stasjon til pumpesump
  • Montering av 3 tørroppstilte pumper med tilhørende vakumstanker som suger spillvannet fra den gamle stasjonen som er bygget om til pumpesump og pumper det videre i 1 km ny pumpeledning.