Protonbygget

Grunnarbeid og fundamenter for nytt klinikk- og protonbygg på Radiumhospitalet

Kontraktssum: 166 mill. ekskl. mva
Tidsrom: Januar 2020 – Januar 2021
Entreprise: Entreprise 2103 Grunnarbeid og fundamenter
Oppdragsgiver: Helse Sør-Øst RHF

 

Grunnarbeider for nytt klinikk- og protonbygg på Radiumhospitalet i umiddelbar nærhet til sykehus i drift.

Byggegrop på ca 12.000m2 som senkes fra terrengnivå. Arbeidene består av grunnstabilisering med kalk-/sementpeler, spunting, injeksjonsskjerm, jetpeling, stålkjernepeler, fjelluttak, fjellsikring, uttak av løsmasser, infiltrasjonsbrønner, vannhåndtering og betongarbeider. Prosjekteringen er i hovedsak modellbasert med en kombinasjon av tradisjonelle tegninger.

Omfang følger under:

  • Kalk/Sementpeler: Ca. 21 000 peler
  • Spunt: Ca. 5 000 m2
  • Jetpeler: Ca. 1 050 lm av 2 m i diamenter
  • Stålkjernepeler: Ca. 7 100 lm fordelt på 577 peler (inkl. strekk og trykk)
  • Fjelluttak: Ca. 6 800 fm3
  • Uttak av løsmasser: Ca. 1126 000 fm3
  • Betongarbeider: Ca. 1 250 tonn armering og 9 000 m3 betong