Finverk Steinskogen

Bygging av betongfundament for finknuserverk, sikteverk og kulvert til siloer for Franzefoss Pukk

Tidsrom: Mars 2014 – Juni 2015
Kontraktssum: 12,3 mill. ekskl. mva.
Oppdragsgiver: Franzefoss Pukk AS
Referanse: Halvard Markussen

Arbeidet for Franzefoss Pukk på Steinskogen som ble påbegynt i mars 2014 er nå avsluttet. De 3 hovedkonstruksjonene knusebygg, sikteverk og silokulvert har krevd sine tonn i betong og armering. Det er støpt 3000 m3 med betong og det er lagt 320 tonn med armering. Knusebygget består av en støpt bunnplate, vegger med pilastere samt dekker i 2 etasjer. Med knusere og stålkonstruksjoner er dette bygget i dag nærmere 40 meter høyt så dette er en kraftig konstruksjon. Sikteverket består av 20 stk. 600 mm stålrør som i dag står 6 meter opp i luften. Kulverten er 80 meter lang hvor det i dag står 6 stk. 15 m høye siloer som de ferdige knuste massene havner i.