HAB og Total Betong Invest går sammen, og etablerer et større norsk entreprenør-konsern med omsetning i milliardklassen

Konsernet vil være representert i Rogaland, på Østlandet, i Trøndelag og Nordland. Omsetningen i 2021 forventes å være om lag to milliarder kroner, og den samlede ordrereserven er på rundt fem milliarder kroner, skriver selskapene i en felles pressemelding.

– Vi er veldig glade for å få eierne bak Total Betong inn på eiersiden i HAB. Total Betong og HAB tenker likt når det kommer til forretning og har mye av den samme kulturen. Transaksjonen forventes å gi betydelige synergier og åpner opp for nye markeder og fremtidige vekstmuligheter, som på sikt kan føre til et større entreprenørkonsern med betydelig konkurransekraft. Samtidig vil dette styrke fundamentet vårt og gi spennende og attraktive muligheter for våre medarbeidere og samarbeidspartner, sier administrerende direktør i HAB, Christian Tanum i meldingen.

Transaksjonen innebærer at HAB Invest AS (som eier 100 prosent av HAB Construction AS, 100 prosent av HAB Bygg AS og 51 prosent av Propoint Survey AS) har inngått avtale om salg av 60 prosent av sine eierandeler i de respektive selskapene. Kjøper er Total Betong Invest AS. De resterende 40 prosentene vil fortsatt eies av nøkkelpersonell i HAB.

HAB vil operere under sitt nåværende merkenavn med samme ledelse som tidligere.

Det er gjennomført en forenklet selskapsgjennomgang og nå gjenstår godkjenning fra Konkurransetilsynet før endelig transaksjon kan finne sted (forventet ultimo februar).

HAB Construction AS har i underkant av 130 ansatte og omsetter for rundt 800 millioner kroner årlig.

For øvrig består konsernet av Total Betong AS, Igang Totalentreprenør AS og Byggmesteran AS.