Visjon_LysVår målsetting for de neste årene:

  • Være den mest attraktive entreprenøren for arbeidssøkere
  • Være den mest attraktive samarbeidspartneren for byggherren
  • Være en kompetent samarbeidspartner for kunder og underleverandører
  • Være velkjent med et godt renomme
  • Være en presis leverandør som leverer til avtalt tid og til rett pris
  • Være den mest lønnsome entreprenøren