Vi kan entreprenørskap!

HAB Construction er godt etablert i entreprenørbransjen og har siden selskapets oppstart i 2003 opparbeidet seg en spennende prosjektportefølje. I de senere årene har vi blant annet hatt grunnarbeidene på Nytt Nasjonalmuseum, 4 parseller på Kolsåsbanen og oppgradering av Holmenkollens nasjonalanlegg.

HAB Construction har fokus på kvalitet og sikkerhet. Drivkraften har hele tiden vært å løse oppgavene til riktig pris, kvalitet og på en profesjonell måte for våre oppdragsgivere, og med det framstå som en naturlig samarbeidspartner for både offentlige og private utbyggere.

HAB Construction har i dag 63 dyktige medarbeidere. Mange med bred erfaring fra forskjellige store entreprenører.

Historie:
HAB Construction (HAB), ble startet av Jan Harangen i 2003 og er heleid av ansatte i firmaet.

Hvorfor velge HAB

  • Fokusert på HMS/KS
  • Ytre miljø skal være i fokus
  • Løsningsorientert
  • Konkurransedyktig
  • Presis