Organisasjon

HAB Construction gjør endringer i styret og daglig ledelse.

Styremedlem Andre V. Luis (fra venstre), ny administrerende direktør Christian Tanum, avtroppende administrerende direktør Jan Harangen, ny styreleder Jon Karlsen og nytt styremedlem Øyvind Moen, med styremedlem Bjørnar Neset digitalt (på bildet bak).

HAB Construction har hatt en flott utvikling de siste årene og driver i dag flere store viktige prosjekter. Virksomheten er i sterk vekst og i 2019 var omsetningen på 722 mill.

Særlig har HAB utviklet en stor kompetanse innen større general- og totalentrepriser med omfattende og vanskelige grunn- og betongarbeider. Gründer og daglig leder Jan Harangen har signalisert at han ønsker avlastning, og det har over tid blitt arbeidet med endringer både i styret og daglig ledelse.

Jon Karlsen (tidligere administrerende direktør i Glava AS) er ansatt som styreleder og Øyvind Moen (CEO Frigaard Gruppen – tidligere Veidekke) går inn i styret. Det nye styret består derved av: Jon Karlsen (styreleder), Bjørnar Neset, Øyvind Moen, Andre V. Luis og Jan Harangen.

Christian Tanum (33) er ansatt som administrerende direktør i HAB AS. Christian er Siv. Ing. fra NTNU og kommer fra stillingen som Prosjektdirektør i NRC. Christian har begynt i HAB, hatt en overlappingsperiode sammen med Jan og tar over som administrerende direktør fra 1. juni 2020.

Jan vil etter dette fortsette som styremedlem i HAB AS.