HAB Construction er godt etablert i entreprenørbransjen og har siden selskapets oppstart i 2003 opparbeidet seg en spennende prosjektportefølje. HAB Construction har i dag over 110 dyktige medarbeidere og en omsetning  på over 500 millioner i 2018. Vi leverer hovedsakelig hoved- /general-entrepriser, samt totalentrepriser innen anleggsarbeid med hovedfokus på betong og grunnarbeid for offentlige byggherrer, samt bygg og anleggsprosjekter for private utbyggere.

HAB Construction er 100% eiet av og blant de ansatte.