Ny vannforsyning Fornebu – Storøya – Sandvika vest

HAB Construction AS har signert kontrakt med Bærum Kommune for entreprise «Ny vannforsyning Fornebu – Storøya – Sandvika Vest Entreprise E1 – Graveentreprise».

Kontraktssum: 49,8 mill. ekskl. mva
Tidsrom: Gjennomføres på 12 måneder
Entreprise: Hovedentreprise
Oppdragsgiver: Oslo kommune

 

Prosjektet skal gjennomføres for å øke kapasiteten og sikkerheten for vannforsyningen på Fornebu etter at antall boliger og arbeidsplasser på Fornebu nå er vedtatt økt vesentlig i forhold til forutsetningen ved utbygging på begynnelsen av 2000-tallet. Ledningen er dimensjonert for å ha høyt trykk, 17 bar i Sandvika og på Fornebu.

Prosjektet omfatter i grove trekk:

  • Etablering av vannledning med tilhørende kummer ved konvensjonell graving og er fordelt over to områdergjennom Storøya opp til Forneburingen og på Kjørbo i Sandvika Vest.