K 203 Nytt Nasjonalmuseum

Første store milepæl nådd på Nasjonalmuseet - Artikkel av Arve Brekkhus Byggeindustrien

Fredag 4. september ble en stor dag for prosjektleder produksjon Hans Jørgen Aase i Statsbygg og alle tilknyttede personer og selskaper rundt gigantprosjektet Nytt Nasjonalmuseum på Vestbanen i Oslo. 

Arve Brekkhus Byggeindustrien

Nå har HAB Construction gjennomført en deloverlevering av sine grunnarbeider og AF Gruppen er på plass for å starte opp sin råbyggentreprise.

– Denne datoen er noe vi har arbeidet mot i lang tid, og det er tilfredsstillende å stå her i dag og se at målene våre er nådd og at AF Gruppen kan komme i gang med sin råbygg-kontrakt som planlagt, sier Aase til Byggeindustrien.

Det har den siste tiden vært stor aktivitet i den svære byggegropa. HAB Construction har gjennom sine tre grunnarbeidskontrakter produsert for rundt 300 millioner kroner. Det ble fredag gjennomført en deloverlevering av disse arbeidene.

– HAB skal fortsatt gjennomføre noen arbeider på tomten. Nå deles byggegropa i to, der AF Gruppen kommer tungt inn i en del mens HAB skal utføre relativt store masseforflyttingsoppgaver i den andre delen. Etter planen skal HABs arbeider være gjennomført utpå våren, sier Aase.

Godt fornøyd
Han er godt fornøyd med arbeidet som er gjennomført så langt.

– Det har vært en god prosess. Det er selvsagt alltid noen diskusjonspunkter, men vi har hatt et godt samarbeid. I forkant av oppstart av de ulike kontraktene har vi i Statsbygg lagt stor vekt på samhandling og det er blant annet gjennomført flere samhandlingsmøter, noe som har fungert bra, sier han. Adm. dir. Jan Harangen i HAB Construction er også tilfreds med jobben som er gjort.

– Det er et komplisert prospekt, men det har gått bra, sier Harangen.

Det er slett ingen overdrivelse at grunnarbeidene på tomten har vært kompliserte.

Det er mange nærliggende naboer, en meget utfordrende grunn og et svært bygningskompleks som skal reises.

– På mange måter er grunnarbeidene den mest kompliserte jobben i prosjektet. Arbeidene på tomten har vært utfordrende, men er grundig planlagt. Vi brukte lang tid i forkant på å planlegge det omfattende arbeidet, og så langt har alt gått etter planen, forteller Aase.

Grunnarbeidene kom i gang i mars 2014, og man er på det laveste på kote – 10. Det er benyttet 100 000 meter kalkpeler slik at hele grunnen er kalkstabilisert. I tillegg er hele byggegropa spuntet, og det er gjort flere tiltak for å hindre vanninntrenging. Alt av ledninger og rør er også lagt i bane rundt selve byggegropa.

Utfordringen har vært ekstra stor ved at entreprenøren ikke kunne sprenge ut fjell på grunn av flere tunneler som går under bakken. I stedet har de pigget og eller saget ut fjellet.

Fotograf Arve Brekkhus

AF starter opp
Nå skal AF Gruppen i gang med sin råbyggentreprise, kalt K204 råbygg. Dette er den største enkeltentreprisen i prosjektet, og har en verdi på ca. 500 millioner kroner (eks. mva.).

Råbygget skal i sin helhet plasstøpes, og det skal totalt gå med ca. 48.000 kubikkmeter betong. Hvem som skal levere betongen blir bestemt om kort tid, men dette er helt klart en enorm betongjobb.

Entreprisen omfatter bygging av et råbygg på ca. 54.000 m2, og består av en kjeller med messanin og et overliggende bygg i fem etasjer. Allerede mandag vil AF begynne å flytte maskiner og utstyr på plass på tomta, og denne kontrakten har en forventet ferdigstillelse i august 2017. På topp vil AF Gruppen ha ca. 140 personer i sving på byggeplassen.

Les mer om arbeidene i Byggeindustrien.

Fakta:

  • Nytt Nasjonalmuseum Museumsbygget vil bli 54.600 kvadratmeter stort
  • Total kostnadsramme: ca. 5,5 mr. kroner
  • Statsbyggs ferdigstillelse: Sommeren 2019
  • Arkitekt: Kleihues + Schuwerk Gesellschaft von Architekten mbH
  • Byggherre: Statsbygg
  • Bruker: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
  • Oppdragsgiver: Kulturdepartementet
  • Tekniske rådgivere: Rambøll