NRV Høydebasseng H18

Høydetank for drikkevann!

Kontraktssum: 20,9 mill. eks. mva
Tidsrom: 21.08.17 – 17.05.18
Entreprise: Generalentreprise
Oppdragsgiver: Nedre Romerike vannverk IKS
Referanse: Tor Arne Ulfeng – torarne.ulfeng@nrva.no

 

Bygging av ny høydetank for drikkevann. Tanken er av plasstøpt og har spennarmert betong med diameter 37,5 og høyde 6 meter. Dekke over tanken støttes i tillegg av 9 stk. stålsøyler. Tekniske rom er bygget med bæring i stål og bindingverk i tre. Fasaden er kledd med 700 m2 tre. Tak er etablert med trekonstruksjon på betongdekke, tekket og belsått med sink. Innvendige overflater er i råbetong, mens gulv i tekniske rom er flislagt. Rørarrangement med ventiler og målere er levert og montert i PE, rustfritt og duktilt med varierende dimensjon fra Ø110 til Ø450. Prosjektet er innnenfor “markagrensa”

Arbeidene inkluderer:

  • kompletterende grunnarbeid med rørlegging av Ø450 vannledning i grøft
  • sprenge og gravearbeider

Utomhusarbeidene består av:

  • om lag 1000 m2 vegbygging og biloppstillingsplasser
  • terrengarrondering
  • beplantning
  • gjerder m.m.

Utførelsen omfatter innredning med:

  • leidere
  • langbaner
  • rekkverk
  • dører m.m.