Midlertidig Bussanlegg Mortensrud

Midlertidige Bussanlegg Mortensrud etableres for å øke kapasitet i området og for eksisterende bussanlegg på Klemetsrud.

Kontraktssum: 80 mill. ekskl. mva
Tidsrom: Mai 2021 – Januar 2022
Entreprise: Totalentreprise
Oppdragsgiver: Bussanlegg AS


HAB signerte nylig kontrakt med Bussanlegg AS (Sporveien AS)

Prosjektet omfatter i grove trekk:

  • Etablering av 70 midlertidige bussoppstillingsplassersamt bygge opp tilhørende funksjoner for en optimal bussdrift.
  • Etablering av vask- og verkstedhall, administrasjonsbygg og løsning for tanking av biodiesel.
  • Tilrettelegging for fremtidig lading av el-busser.