Kolsåsbanen

HAB har satt sine spor på Kolsåsbanen

Etter totalt 4 entrepriser fordelt over snaut 5 års byggetid er HAB stolt over å ha bidratt til at Kolsåsbanen igjen kan ta turen helt ut til endestasjonen på Kolsås. Det har vært 5 hektiske år med mange utfordringer som vi alle har vokst på. Totalt har HAB bygget ca. 3 km med underbygning for nye spor, to nye stasjoner og utført forberedende arbeider for nye Avløs Base. Gjennom disse prosjektene har HAB styrket sin posisjon som en seriøs entreprenør med sterk gjennomføringsevne.