Kai Veritas

Ny brygge til Veritas!

Oppdragssum: 3,7 mill. ekskl. mva
Tidsrom: 02.05.17 – 06.06.17
Entreprise: Hovedentreprise
Oppdragsgiver: Det Norsk Veritas Eiendom AS

 

 
HAB har sanert eksisterende brygge og bygget opp en ny brygge i en kombinasjon av prefab betong, plasstøpt betong og stål. Utfylling av masser i strandsone med boblegardin. Ny brygge er fundamentert på stålkjernepeler der halvparten står 1 m under vannstand. Betongdragere ble prefabrikert på stedet. Nytt bryggedekke og forblending av royalimpregnert treverk. Flere grøntområder reetablert med kantstein, gress, utendørs belysning og krakker.