Råbygg nytt klinikk- og protonbygg Radiumhospitalet

Vi er allerede er godt i gang med grunn- og fundamenteringsentreprisen

Kontraktssum: 260 mill. ekskl. mva
Tidsrom: Februar 2021 – Sommeren 2022
Entreprise: Hovedentreprise
Oppdragsgiver: Helse Sør-Øst RHF

 

Prosjektet omfatter i grove trekk:

  • Råbygget skal i hovedsak utføres som plasstøpte betongkonstruksjoner i form av bjelker, søyler, vegger og dekker.
  • For fasader og tekniske rom på tak vil stål være bærende elementer.
  • Utføring av enkelte bygningsmessige hjelpearbeider for elektro og VVS m.m.