K101 Riksarkivet fjellsikring

Adkomsttunneler skal sikres!

Kontraktssum: 4,3 mill. ekskl. mva
Tidsrom: 01.12.17 – 28.02.18
Entreprise: Hovedentreprise
Oppdragsgiver: Statsbygg

 

I fjellet under Riksarkivet på Sognsvann skal vi inn å sikre adkomsttunneler for Statsbygg. Dette innebærer boring og gysing av sikringsbolter, feste av bergbånd og steinsprangnett samt sprøyting av betong. På grunn av de sensitive dokumentene som ligger i fjellet kan vi ikke ha noe eksos inne i fjellanlegget. Dette medfører at alt utstyr må være elektrisk eller stå utenfor tunnelen. Vi valgte å se på dette som en spennende utfordring og har nå løst det med benyttelse av elektriske riveroboter, sprøyteroboter og innkjøp av luftdrevet boreutstyr. Til-riggingen startet 07.12.17 og jobben skal i utgangspunktet være ferdig i starten av februar.