K-313 Etablering av støyskjerm langs Bærumsveien 230 – Kolsåsbanen

300 meter støyskjerm fundamentert med terrawing løsmassefundamenter.

Oppdragssum: 5 mill. ekskl. mva.
Tidsrom: Mai 2015 – August 2015
Oppdragsgiver: Sporveien Oslo AS

 

300 meter støyskjerm fundamentert med terrawing løsmassefundamenter. Etablert langs spor i drift i henhold til Sporveien sine sikkerhetskrav for arbeid ved og i spor. HAB drev fundamenter og monterte støyskjermelementer i hele skjermens lengde på tre uker. Byggherre og naboer er særdeles fornøyde med nok et godt gjennomført prosjekt av HAB.