Forretningsidé | Visjon | Verdier

HAB er en ISO-sertifisert anleggsentreprenør med hovedfokus på betong- og grunnarbeid samt byggvirksomhet.

HABs Forretningsidé

HAB Construction er en komplett entreprenør som leverer til avtalt tid med optimal ressursbruk

Vår Visjon

Vi bygger for et bedre samfunn og vil være best på våre utvalgte spesialområder

Våre Kjerneverdier

Vi skal være engasjerte, trygge og samfunnsbevisste