Hovedvannledning Hurdalen – Parsell S

Nytt overføringsanlegg far Hurdalen vannbehandlingsanlegg

Oppdragssum: 30 mill. ekskl. mva
Tidsrom: 22.06.2016 – 23.01.2017
Oppdragsgiver: Ullensaker kommune

 


 
Hovedentreprise for etablering av nytt overføringsanlegg fra Hurdalen vannbehandlingsanlegg.

Prosjektet omfatter følgende arbeider:

  • sjøledning på bunn
  • sjøledning i gravd grøft
  • retningsstyrt boring ut i sjø
  • korte strekk med grøfter på land
  • råvannsinntak med endearrangement
  • reserveinntak med endearangement
  • fiberkabel i sjø og på land
  • plasstøpt utspylingskum