HMS

”HAB Construction har en null visjon når det gjelder skader”. Vi har også fokus på å ta vare på hverandre, både i og utenfor arbeidsdagen.

Den 13. juni 2013 feiret vi 1000 dager uten skader med sykefravær på Kolsåsbaneprosjektet. HAB Construction ble tildelt diplom for godt HMS-arbeid av Sporveien Oslo. HAB har vært den største aktøren med 4 kontrakter på prosjektet.

HMS PLAN

Policy

I HAB Construction skal all planlegging og gjennomføring være basert på en grunnleggende forståelse og aksept for at alle skader har en årsak og at de dermed kan unngås.
Erfaring fra tidligere uønskede hendelser skal brukes i det forebyggende arbeider.
HMS arbeid skal utføres systematisk, kontinuerlig og med en kontinuerlig forbedring.

Hensikt

 • Unngå skader på personer, arbeidsmiljø og materiell (målsetning:H1 =0)
 • Forebygge små skader med medisinsk behandling (målsetning:H2 mindre en 15)
 • Unngå sykefravær forsaket av virksomheten (målsetning: sykefravær mindre en 3)
 • Sikre en beredskap som minimerer skader og tap dersom ulykke skjer.

Roller og ansvar

 • Alle medarbeidere skal vise adferd som setter gode eksempler og sikrer positive holdninger til HMS.
 • Ansvar for HMS ligger i linjeorganisasjonen.
 • HMS ansvarlig prosjekt skal:
  • Støtte linjeledelsen i HMS arbeidet.
  • Implementere og vedlikeholde HMS delen av prosjektplanen.
  • Delta i nettverksorganisasjonen for HMS i HAB Construction.

HMS Sjef skal

 • Støtte linjeledelsen i HMS arbeidet.
 • Implementere og vedlikeholde HMS systemet for HAB Construction.
 • Lede i nettverksorganisasjonen for HMS i HAB Construction.
 • Være fagansvarlig for HMS og HMS system i HAB Construction.
 • Skal være leder av AMU i HAB Construction.

Krav

 • HAB Construction skal organiseres med tilstrekkelig kompetanse innen HMS.
 • Alle uønskede hendelser skal rapporteres og erfaring/tiltak overført mellom prosjektene i månedsrapporten.
 • Alle fraværsskader skal rapporteres til Daglig leder og han skal lede ulykkesgranskningen.
 • Ved røde hendelser skal Daglig leder delta i granskningen ledet av HMS Sjef.
 • Kartlegging og analyse av risiko knyttet til HMS skal gjennomføres og dokumenteres ved oppstart av prosjekt og løpende i gjennomføring av prosjekt.
 • Alle Underentreprenører til HAB Construction skal arbeide i henhold til HAB sin HMS standard.
 • HAB Construction skal kreve innsyn/dokumentasjon på at innleide og UE”s ansatte har ryddige arbeidsforhold.

 

Jan Harangen
Daglig leder