HMS

I HAB Construction er vi opptatt av at alle som jobber i og for oss skal glede seg til å komme på jobb hver dag, og reise hjem etter endt arbeidsdag like friske og hele som da de kom. Vi bryr oss om folk og miljøet rundt oss og hvordan vi påvirker disse, og vil at det fotavtrykket vi setter igjen etter oss skal være forutsigbart og minst mulig.

Dette oppnår vi med gode rutiner og tett dialog med omgivelsene der vi til enhver til er i aksjon. Føringer for dette er nedtegnet i HAB Constructions politikker for HMS, bærekraft og miljø, kvalitet og etiske retningslinjer.