K 201  – Nytt Nasjonalmuseum – Omlegging av infrastruktur

10. mars startet det hele - det første poppeltreet falt og arbeidet med Nytt Nasjonalmuseum kunne starte

Kontraktssum: 44 mill. ekskl. mva
Tidsrom: 03.02.2014 – 01.12.2014
Entreprise: Hovedentreprise
Oppdragsgiver: Statsbygg

 

Entreprisen omfatter forberedende arbeider før arbeidet med selve byggegropa igangsettes. Arbeidet er i hovedsak relatert til omlegging av infrastruktur i de to delene av tomta som kalles Enga og Sydhjørnet med blant annet etablering av grøfter, spunting, betongkonstruksjoner i grunnen, koordinering av kabel- og røreiere i grøftene og trafikkavvikling.

Bilder fra den offisielle åpningen