HABs virksomhet er organisert i tre forretningsområder: Industri, Bymiljø og Samferdsel.

Forretningsområdene har egne fagansvarlige som utvikler vår kjernekompetanse. Dette innebærer at vi jobber kontinuerlig med å være oppdaterte, metodiske og nytenkende, og beste praksis sikres. Noe som gir økt kvalitet og verdiskapning i hele virksomheten.