Forberedende arbeider gangbru Brakerøya stasjon

Forbedrende arbeider i forbindelse med ny fremtidig gangbro fra Brakerøya stasjon til Nye Drammen sykehus og helsepark på Brakerøya

Kontraktssum: 5,19 mill. ekskl. mva
Tidsrom: Juni 2021 – August 2021
Entreprise: Utførelsesentreprise
Oppdragsgiver: Helse Sør-Øst RHF

 

Forbedrende arbeider i forbindelse med ny fremtidig gangbro fra Brakerøya stasjon til Nye Drammen sykehus og helsepark på Brakerøya. Arbeidet har foregått under sommerbrudd 2021. Det har krevd nøye planlegging av gjennomføringen i forkant hvor ferdigstillelsesdato har vært kritisk.

Prosjektet omfatter i grove trekk:

  • Riving av eksisterende overbygg, gravearbeid, rørspunting med total lengde på 430 m, stålkjernepeler, støping av heisgrube og trappefundament i betong, snøsmeltanlegg samt tilbakeføring av perrongen med reetablering av tekniske installasjoner.