Follobanen Bispegata – Oslo S

Bygging av parsell Oslo S – Bispegata på Follobanen i forbindelse med nytt dobbeltspor mellom Oslo S og Ski

Kontraktssum: 293 mill. ekskl. mva
Tidsrom: Juli 2018 – Juli 2021
Entreprise: Hovedentreprise
Oppdragsgiver: Bane NOR

 

HAB utfører bygging av Oslo S – Bispegata på Follobanen i forbindelse med nytt dobbeltspor mellom Oslo S og Ski. Innføring Oslo S omfatter området mellom påhugg for fjelltunnelen i Ekebergåsen og påkobling til eksisterende sporområde på Oslo S.

Prosjektet omfatter:

  • nyetablering av massive betongkonstruksjoner,
  • kompliserte ombygginger av eksisterende betongkulverter
  • jetpeling
  • grunnarbeider og føringsveier for kabler og ledninger
  • spuntavstivinger samt veibygging

Alt arbeid utføres under nøye HMS-, KS- og miljøovervåkning, og i umiddelbar nærhet til trafikkerte togspor, bil-, sykkel- og gangtrafikk. Totalt ca. 30 000 m3 betong og 6 000 tonn armering.​