Etablering av sykkelfelt og fortau i Tåsenveien

Oppgradering av Tåsenveien!

Kontraktssum: 82,7 mill. ekskl. mva
Tidsrom: Februar 2021 – Desember 2022
Entreprise: Hovedentreprise
Oppdragsgiver: Oslo kommune v/Bymiljøetaten

 

Oppgradering av  Tåsenveien med tilrettelegging for sykkel og gange fra Tåsen senter til Stavangergata. En strekning på 1,3 km. Dette vil gi bedret framkommelighet og trafikksikkerhet.

Prosjektet omfatter i grove trekk:

  • Veiarbeider, VA-arbeider, elektroarbeider og beplantning.

Det er mye trafikk i traséen og mange avkjøringer til private eiendommer. Arbeidene skal derfor gjennomføres i faser på 50-240 meter av gangen. Dette krever god planlegging og gjennomføring i alle faser av prosjektet. Oslo kommune stiller krav om fossilfri byggeplass, og i tillegg skal det benyttes noe utslippsfritt utstyr, maskiner og kjøretøy.