Etablering av Pumpestasjon Brakerøya og sjøledninger til Solumstrand

HAB skal bygge ny pumpestasjon og vannledning for Drammen kommune

Kontraktssum: 50 mill. ekskl. mva
Tidsrom: April 2021 – September 2022
Entreprise: Totalentreprise
Oppdragsgiver: Drammen kommune

 

Den nye pumpestasjon og vannledningen etableres i forbindelse med det nye sykehuset i Drammen og skal sørge for fremtidig vannforsyning.

Prosjektet omfatter i grove trekk:

  • Bygging av pumpestasjon for avløp fra Brakerøya til det nye sykehuset.
  • Etablering av sjøledninger for avløp og vann fra pumpestasjonen til det eksisterende renseanlegget på Solumstrand. 

I tråd med bestemmelser fra Drammen Kommune skal prosjektet utføres med en fossilfri anleggsplass.