EPC Civil Oslo S Follobanen – Top-down kulvert

Intensivt og spennende!

Oppdragssum: 16 mill. ekskl. mva
Tidsrom: 20.02.17 – 16.08.17
Entreprise: Beskreven underentreprise
Oppdragsgiver: Condotte S.p.A

 


 
HAB Construction AS var engasjert som underentreprenør for Condotte S.p.A. som har en EPC-kontrakt med Bane NOR. Det ble bygget en 600m lang kulvert mellom Oslo S og den nye tunnelen gjennom Ekebergåsen. Kulverten skal huse spor for både Follobanen og Østfoldbanen.

Halvparten av kulverten utføres som en «top-down»-konstruksjon. I en «top-down»-konstruksjon fundamenteres topplaten slik at platen blir et selvbærende dekke fundamentert på stålkjernepeler. Dette tillater at arealet over kulverten kan tas i bruk før hele kulverten er ferdigstilt. Da platen er selvbærende kan man ved et senere tidspunkt ta ut massene under platen for å støpe bunnplate og vegger. Topplaten med adkomstramper og avlastningsplater ble tilbakefylt og togspor ble lagt over på det selvbærende dekket før undersiden av kulverten var ferdigstilt.

HAB har plasstøpt tre sammenhengende selvbærende konstruktive dekker på EPC Civil Oslo S Follobanen. De er støpt som en «top-down»-konstruksjon med adkomstramper og avlastningsplater for omlegging av 6 togspor før resten av kulverten er ferdigstilt. Dekketykkelsene varierte mellom 1,2 m til 2,0 m. Dekkene har et samlet areal på 1990 m2, et samlet volum på over 3400 m3 betong og det er medgått 460 tonn konstruktiv armering.