Om oss

HAB Construction AS er et entreprenørselskap i fin vekst og ble i 2009, 2010, 2011 og 2012 kåret til "Gaselle-bedrift".

HAB Construction vil ved å sette HMS/KS og ytre miljø i fokus fra første dag kunne levere riktig produkt til avtalt tid og pris.

Vi er et ungt firma med ansatte med allsidig bakgrunn fra entreprenørbransjen.

HAB Construction har i løpet av de 10 årene de har vært i bransjen etablert seg som en stor og betydelig aktør innen vei og anleggsutbygging. Drivkraften har hele tiden vært å løse oppgavene til riktig pris, kvalitet og på en profesjonell måte for våre oppdragsgivere, og med det framstå som en naturlig samarbeidspartner for både offentlige og private utbyggere.

HAB Construction har i dag 75 ansatte og besitter en unik erfaring og kompetanse i faget, og ikke minst; det gir oss troen på at vi også i fremtiden vil være  med på store og små utbygginger på en miljømessig måte over hele landet.

Historie:
HAB Construction (HAB), ble startet av Jan Harangen i 2003 og er heleid av ansatte i firmaet. HAB har vokst fint fra start og passerte 370 millioner i omsetning i 2010. Inntjeningen har også vært bra hele veien, da filosofien om å planlegge jobben godt og ha ledelse på stedet har fungert bra. Ledelsen er satt sammen av erfarne personer med allsidig anleggsbakgrunn fra de fleste store riksentreprenørene.

Hvorfor velge HAB

  • Fokusert på HMS/KS
  • Ytre miljø skal være i fokus
  • Løsningsorientert
  • Konkurransedyktig
  • Presis