Godkjenninger

 

l-godkjent-laerebedrift

Godkjent Lærebedrift
Sentralgodkjenning etter plan- og bygningsloven gylding til 15122017
Sellihca Sertifikat gyldig frem til 14.03.2017
TransQ_Sertifikat_Utgår 10.04.2017
Startbank Registreringsbevis Gyldig til 24.11.2017